• 19:49 EDT Thứ sáu, 29/09/2023
Rss Feed
Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Công ty Cổ phần Gốm sứ Chu Đậu Hải Dương cần tuyển

Đăng lúc: 19-12-2014 11:38:00 PM | Đã xem: 3069 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin tuyển dụng
Chìa khóa của Thành công

Chính sách nhân sự

"...Nguồn nhân lực là tài sản quý nhất của Công ty CP gốm sứ Chu Đậu Hải Dương, là nền tảng để Công ty đạt được thành tựu và phát triển trong tương lai..."

Đăng lúc: 19-12-2014 11:35:01 PM | Đã xem: 1484 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin tuyển dụng
Quy trình Tuyển dụng

Quy trình Tuyển dụng CBCNV

Tiêu chí tuyển dụng của Công ty là lựa chọn những ứng viên phù hợp với vị trí công việc dựa trên phẩm chất, năng lực, thái độ, kinh nghiệm của ứng viên. Ưu tiên tuyển dụng lao động trực tiếp có tay nghề, là người dân địa phương, có sức khỏe và đạo đức tốt. Tuyển dụng lao động gián tiếp, lao động làm công tác quản lý có kinh nghiệm, có trình độ phù hợp với từng vị trí với mức lương cạnh tranh cùng chế độ đãi ngộ tốt để thu hút nhân tài gắn với mục tiêu phát triển dài hạn của Công ty

Đăng lúc: 19-12-2014 10:56:34 PM | Đã xem: 2346 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin tuyển dụng