• 05:01 EST Thứ sáu, 01/12/2023
Rss Feed

Quy trình Tuyển dụng CBCNV

Đăng lúc: Thứ sáu - 19/12/2014 22:56 - Người đăng bài viết: Công ty CP Gốm sứ Chu Đậu Hải Dương
Quy trình Tuyển dụng

Quy trình Tuyển dụng

Tiêu chí tuyển dụng của Công ty là lựa chọn những ứng viên phù hợp với vị trí công việc dựa trên phẩm chất, năng lực, thái độ, kinh nghiệm của ứng viên. Ưu tiên tuyển dụng lao động trực tiếp có tay nghề, là người dân địa phương, có sức khỏe và đạo đức tốt. Tuyển dụng lao động gián tiếp, lao động làm công tác quản lý có kinh nghiệm, có trình độ phù hợp với từng vị trí với mức lương cạnh tranh cùng chế độ đãi ngộ tốt để thu hút nhân tài gắn với mục tiêu phát triển dài hạn của Công ty
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG CBCNV
 
     Tiêu chí tuyển dụng của Công ty  là lựa chọn những ứng viên phù hợp với vị trí công việc dựa trên phẩm chất, năng lực, thái độ, kinh nghiệm của ứng viên. Ưu tiên tuyển dụng lao động trực tiếp có tay nghề, là người dân địa phương, có sức khỏe và đạo đức tốt. Tuyển dụng lao động gián tiếp, lao động làm công tác quản lý có kinh nghiệm, có trình độ phù hợp với từng vị trí với mức lương cạnh tranh cùng chế độ đãi ngộ tốt để thu hút nhân tài gắn với mục tiêu phát triển dài hạn của Công ty 


1.Mục đích :
Bản quy trình này ghi rõ nội dung trách nhiệm, yêu cầu và phương pháp tuyển dụng cán bộ, công nhân viên của Công ty nhằm đảm bảo việc tuyển dụng cán bộ công nhân viên đáp ứng nhu cầu về  nguồn nhân lực của Công ty và có hiệu quả

2. Phạm vi :
Quy trình này được áp dụng cho toàn bộ các Phòng ban,bộ phận trong Công ty và các ứng viên

3.Tài liệu liên quan:
- Điều lệ, nội quy, quy định của Công ty

4. Định nghĩa và chữ viết tắt :
- Phòng chủ trì tuyển dụng  :  Phòng Tổ chức hành chính của Công ty
- Ứng viên : là những người ứng cử  vào vị trí cần tuyển của Công ty
Chữ viết tắt :
 

TGĐ       :  Tổng Giám đốc Công ty TD :  Tuyển dụng
   Phòng TCHC  :  Phòng Tổ chức Hành chính HĐ :  Hợp đồng
   NLĐ     :  Người lao động  PV :  Phỏng vấn
5. Nội dung :
5.1 Những vấn đề chung về nguyên  tắc tuyển dụng
a. Nguyên tắc :
- Tự nguyện, bình đẳng, dân chủ  công khai
- Ưu tiên tuyển dụng NLĐ có trình độ cao, NLĐ có nhiều kinh nghiệm, NLĐ tại địa bàn Nam Sách.

b. Yêu cầu đối với NLĐ khi được tuyển dụng
- Có lý lịch rõ ràng, ngoại hình dễ nhìn, sức khoẻ tốt, tư cách công dân đảm bảo .
- Có bằng cấp, trình độ chuyên môn phù hợp .
- Có trình độ ngoại ngữ và tin học thoả mãn yêu cầu tuyển dụng
- Có nhận thức tốt về Kinh tế, văn hoá, chính trị - xã hội
- Tuổi đời không quá 40 ( trừ trường hợp đặc biệt do HĐQT, GĐ quyết định ).

 c. Người được tuyển dụng phải qua thi tuyển và thời gian thử việc hoặc học nghề .
- Khoảng thời gian phải học nghề, thử việc sẽ do Phòng TCHC, phòng chuyên môn đề xuất với GĐ phê duyệt trên cơ sở năng lực của ứng viên và yêu cầu của Công ty.
- Khi người thử việc đáp ứng  được đầy đủ các yêu cầu của Công ty thì Công ty phải nhận NLĐ vào làm việc chính thức như đã thoả thuận.
- Kết thúc thời gian thử việc, NLĐ phải làm bản đánh giá tùy từng vị trí TD. Lãnh đạo phòng ban, Bộ phận phụ trách trực tiếp có trách nhiệm báo cáo kết quả thực việc và đề nghị GĐ quyết định tiếp nhận (nếu thử việc đạt yêu cầu) và chấm dứt hợp đồng( nếu thử việc không đạt yêu cầu ).

d. Thẩm quyền tuyển dụng (Ngoại trừ các vị trí tuyển dụng thuộc thẩm quyền của HĐQT)
+ Tổng Giám đốc Công ty :
- Thành lập Hội đồng tuyển dụng(nếu có).
- Thông qua danh sách dự tuyển
- Thông qua đề cương, đề thi và đáp án ( do bộ phận có liên quan lập).
- Quyết định danh sách trúng tuyển và tuyển dụng
+ TP HCNS/ Hội đồng tuyển dụng  :
- Lập danh sách dự tuyển
- Tổ chức thi tuyển, tổng hợp báo cáo kết quả thi tuyển lên TGĐ
- Công bố kết quả thi tuyển và danh sách trúng tuyển.

5.2 Các bước thực hiện
5.2.1 Xác định và thẩm tra nhu cầu nhân sự:
- Các đơn vị khi có nhu cầu bổ sung nhân sự, lập Phiếu nhu cầu  tuyển dụng lao động theo  mẫu quy định  gửi Phòng TCHC xem xét tổng hợp sau đó trình GĐ phê duyệt.
Phòng TCHC có trách nhiệm :
· Tập  hợp và xem xét nhu cầu của các đơn vị
· Nếu nhu cầu không hợp lý thì đề nghị đơn vị xem xét lại nhu cầu
- Nếu nhu cầu hợp lý : Cân đối lại nguồn nhân lực hiện có để báo cáo GĐ thực hiện điều chuyển nội bộ, nếu không điều chuyển nội bộ được mới thực hiện tuyển dụng. Sau đó, tổng hợp và lập kế hoạch tuyển dụng trình TGĐ phê duyệt . Nếu tuyển dụng theo yêu cầu của TGĐ thì PHCNS lập luôn kế hoạch tuyển dụng và không xem xét lại nhu cầu TD.

5.2.2 Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ (Do Phòng TCHC thực hiện ):
- Thông tin tuyển dụng ra đại chúng thông  qua cán bộ nhân viên, qua một số phương tiện thông qua một số phương tiện thông tin  đại chúng hoặc gửi thông tin TD đến các đơn vị giới thiệu việc làm.PTCHC chuẩn bị nội dung thông tin, loại phương tiện thông tin, số lần đăng/ phát sóng, trình GĐ duyệt .
- Nội dung hồ sơ ban đầu :
 

- Sơ yếu lý lịch - Giấy khai sinh
- Bản chụp các loại văn bằng - Chứng chỉ và bảng điểm (nếu có )
- Giấy chứng nhận sức khoẻ - Bản chụp CMTND
- Ảnh mầu 4 x 6 cm (2 chiếc mới nhất )  
* Nếu được TD, NLĐ phải nộp bản chính các tài liệu nói trên (trừ đơn xin việc, Tờ khai và chứng thư nhân dân) và nộp thêm 2 ảnh 4X6 cm để làm thẻ nhân viên .
- Đối với nhân viên do CBCNV trong Công ty giới thiệu, thì ghi rõ tên người giới thiệu.

5.2.3 Sơ tuyển (Nghiên cứu, phân loại hồ sơ) : Do Phòng TCHC thực hiện
- Xem  xét văn bằng chứng chỉ có đúng yêu cầu đặt ra không, có hợp lệ không lý lịch rõ ràng, trung thực không; ngoài ra có thể xem xét thêm nét mặt qua ảnh, văn phong, chữ viết, cách trình bày đơn từ, chữ ký của người dự tuyển.
- Tiếp xúc lần đầu để yêu cầu người dự  tuyển  bổ sung những yếu tố cần thiết trong hồ sơ xin việc, trả lời những câu hỏi tổng quát liên quan đến lai lịch bản thân, tình trạng gia đình, sức khoẻ, học vấn, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp(khả năng  đánh máy soạn thảo văn bản, lái xe, ngoại ngữ) và mức lương tối thiểu, tối đa mà người dự tuyển mong muốn (nếu trong hồ sơ ứng viên chưa thể hiện).
- Phân loại hồ sơ thành 2 nhóm : Bị loại ngay, có thể chấp nhận
- Đơn vị thực hiện : Phòng TCHC

5.2.4 Tổ chức, báo cáo kết quả thi tuyển( theo danh sách đã sơ tuyển):
- Phòng TCHC cùng các phòng ban, bộ phận có liên quan lo công tác tổ chức thi tuyển, phòng chuyên môn ra câu hỏi/ đề thi và chấm thi. Việc TD các nhân sự quản lý cao cấp có thể thuê giám khảo bên ngoài hoặc thuê Công ty tuyển dụng chuyên nghiệp thực hiện nếu được phê duyệt trong kế hoạch tuyển dụng.
Phòng TCHC tập hợp kết quả thi báo cáo TGĐ quyết định danh sách phỏng vấn
- Việc tuyển dụng vào các vị trí lao động giản đơn như : Công nhân công nhật, vệ sinh, tạp vụ…có thể bỏ qua việc thi viết và chuyển ngay sang bước phỏng vấn.

5.2.5 Phỏng vấn (đối với những thí sinh thi tuyển đạt yêu cầu )
(Nhằm xem xét lần cuối người dự tuyển có thực sự  kiến thức hoặc trình độ với công việc dự kiến sắp xếp không, đánh giá sắc diện bên ngoài, khả năng giao tiếp, vóc dáng, thái  độ ứng xử và mức độ thích nghi với hoàn cảnh v.v..)
- Hình thức phỏng vấn : Trực tiếp. Cán bộ được phân công tiến hành PV và lập biên bản bảo cáo TGĐ. Nếu TGĐ trực tiếp PV, PTCHC  có trách nhiệm bố trí cán bộ làm thư ký lập biên bản PV.
- Những yêu cầu trong phỏng vấn : nghiêm túc, khách quan, chất lượng và nhanh gọn.
- Đơn vị thực hiện : Đơn vị có nhu cầu TD và PTCHC cùng TGĐ (nếu cần)
- Kết thúc phỏng vấn, PTCHC lập báo cáo tổng hợp kết quả PV và trình TGĐ xem xét và phê duyệt.

5.2.6 Thẩm tra (Đối với các trường hợp thấy cần thiết)
- Thẩm tra lần cuối về nhân thân(tại nơi cư trú), kinh nghiệm, đạo đức nghề nghiệp(tại nơi công tác cũ nếu có)
- Đơn vị thực hiện : Phòng TCHC

5.2.7 Quyết định tuyển dụng(TGĐ)
- Sau khi được sự đồng ý tuyển dụng của TGĐ, Phòng TCHC soạn thảo quyết định và HĐ học nghề / thử việc hoặc HĐ lao động và trình TGĐ ký .
- Ký HĐ học nghề, thử việc hoặc HĐ lao động với NLĐ (Phòng TCHC tổ chức thực hiện).

6. Hồ sơ :
Phòng TCHC hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (các giấy tờ có dấu đỏ để đảm bảo tính pháp lý) sau khi có quyết định tuyển dụng và tiến hành lưu trữ hồ sơ theo quy định quản lý.


 
Tác giả bài viết: Công ty CP Gốm sứ Chu Đậu Hải Dương
Nguồn tin: TCHC
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc